Etiquetas

, , , , , , , ,

Després d’una convalescència hospitalària, la persona que rep l’alta no es troba en condicions de reprendre el mateix ritme de vida que portava abans de l’ingrés. En molts casos, les seqüeles es manifesten en fragilitat i necessitat constant d’atenció, un fet que requereix la implicació d’altres membres de la família, que no sempre disposen de temps per poder realitzar aquesta tasca d’una forma eficaç.

Per això, els professionals de treball social dels hospitals recomanen en aquests casos la teleassistència domiciliària, un servei que permet contactar amb un centre de control atès per professionals les 24 hores del dia, 365 dies l’any.

Gràcies a un penjoll (que pot portar tant la persona usuària com aquella que la cuida) i a un terminal connectat a la línia telefònica, es pot sol·licitar ajuda en cas d’emergència tan sols prement un botó. Seran els professionals del centre d’atenció els que enviïn al domicili als serveis d’urgència que siguin necessaris (ambulància, policia, bombers, etc.) i tranquil·litzin tant la persona usuària com la persona cuidadora, si estigués en l’habitatge en aquell moment. En cas de no ser així, el centre d’atenció es posarà en contacte immediatament amb les persones acordades per proporcionar-los tota la informació. D’aquesta manera, tant la persona usuària com els seus cuidadors i familiars poden tenir la confiança que un professional atendrà qualsevol necessitat a qualsevol hora del dia o de la nit.

Tunstall Televida, que gestiona a Catalunya la prestació del serveis de teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Girona, Dipsalut (Diputació de Girona), l’Ajuntament de Lleida i l’Ajuntament de Reus, ofereix un servei privat per a aquelles persones que no compleixen els requisits per optar a la prestació pública o que, en alguns casos, es poguessin trobar en llista d’espera. En l’actualitat, Tunstall Televida gestiona el servei de teleassistència més de 300.000 persones a Catalunya, de les quals, més de 3.500 compten amb el servei privat de teleassistència en el seu domicili (més de 2.000 a la província de Barcelona i més de 1.500 a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona).

Quan es contracta el servei privat, que té un cost a partir de 9,99 €/mes, la persona usuària pot començar a utilitzar-ho en la mateixa setmana. Així, no existeixen les esperes i valoracions que han d’efectuar-se abans d’optar a un altre tipus de servei. Així mateix, és possible disposar de sensors domiciliaris que alerten tant la persona usuària com el centre d’atenció, en cas que existeixi risc d’incendi, hi hagi una fuita de gas o una acumulació de monòxid de carboni per mala combustió d’una estufa, braser, etc. a més de detectors de caigudes, que permeten actuar de forma ràpida i coordinada per evitar un agreujament de la situació. D’altra banda, també existeix una app (CareChat) perquè les persones amb dèficits auditius i/o problemes en la comunicació puguin comunicar-se per escrit o mitjançant pictogrames amb el centre d’atenció, així com un dispositiu específic per aquelles que poden necessitar aquest mateix suport fora del domicili (teleassistència mòbil).

A més, la teleassistència és un servei complementari a la resta de prestacions que la Llei de Dependència reconeix dins de l’entorn domiciliari. Així, pot compaginar-se amb l’ajuda a domicili, l’assistència a un centre de dia o la prestació per cures familiars.